SilentQ, CQ Produktionsstyring, MPS, CRM, ERP, Lagerstyring, Tidsregistrering, Kasseterminal
Forside    Funktioner    Opdatering    Referencer    Sitemap    Priser    Kontakt     

Effektiv produktionsstyring giver større overskud!
Med effektivt forstås også hurtig tilpasning til ændrede betingelser!

I det efterfølgende eksempel vises hvor enkelt det er at flette personer, maskiner, arbejdstid, fravær osv. sammen til et optimalt brug af alle ressourcer.
Eksemplet anskueliggør også, hvor problematisk det ville være at gøre det manuelt.

Vi forestiller os, for overskuelighedens skyld, at virksomheden har 3 aktive produktionsordrer.

CQ Produktionsstyring med produktionsordre

Tids og ressourceskemaet ser således ud (bemærk ressourcebelægning):

SilentQ, CQ Produktionsstyring, MPS, Gantt Chart

Skemaet viser de 3 produktionsordrer hver repræsenteret af en farve. Rød ordre har første prioritet, orange 2. - og grøn 3. prioritet (prioriteterne kan ændres). De farveløse områder er dagens arbejdstidsområde, der kan ændres individuelt ved at trække i boksene.
CO21 svejseren er koblet sammen med personen BVH (kan ændres), MAL1 (malekabinen) er koblet sammen med GL, SAV1 (koldsaven) er koblet sammen med LA og SAK1 (pladesaksen) koblet sammen med MN.
Det ses også at GL ikke har opgaver i begyndelsen af dagen.
Ved at placere musen over de enkelte farvefelter fås informationer om de enkelte arbejdsprocesser. Venstreklik for at få nøjagtigt start- og sluttidspunkt og højreklik for at få produktionsordreinformation.

Der lægges nu en ny produktionsordre ind. Det gøres ved at vælge en produktionsvare i varelagerdatabasen og bestemme det antal, der skal produceres.
Det drejer sig om produktionen af 300 hængsler!
I den gule ordre skal der bores nogle huller i et hængsel. GL og MN er koblet på arbejdsprocessen (ændres let til andre, flere eller færre). De er begge koblet på således, at når de har fri tid, skal de bore huller.

CQ Produktionsordre

Produktionsplanen genberegnes ved at klikke på 2 knapper.
Nu ser tids- og ressourceplanen således ud:

SilentQ, CQ Produktionsordre med Gantt Chart

I den gule produktionsordre ses at GL starter på den. Når MN er færdig med orange ordre hjælper han GL. Efterhånden bliver BVH og CO21 svejseren færdig med den 1. prioriterede røde ordre, derfor skal GL i gang med at male rød ordre og MN må fortsætte alene. GL gør rød ordre færdig, derefter den 2. prioriterede orange ordre for til sidst igen at være fri til at hjælpe MN færdig med den gule ordre.

Bemærk: Tørretid på maleprocessen kan ilægges processen. Et klik på en knap giver overblik over hvem der er i gang med hvad. Gantt-chartet viser hvor meget der er tilbage på alle arbejdsprocesser.

Produktionsordre og arbejdsseddel for GL
Arbejdsplaner kan skrives ud som det ønskes, for en uge eller dag af gangen, til den enkelte person eller den enkelte produktionsordre.
Med dette stykke papir i hånden ved GL nøjagtigt hvilken ordre han skal arbejde på og hvornår han skal gøre det.
Når han går i gang benytter han stregkodelæseren til at indlæse sine initialer og den arbejdsproces han skal udføre.
Han kan i princippet gøre det, når han ønsker det. Arbejdsplanen er et FORSLAG, der indeholder procesrækkefølge, tids- og datoangivelser og kan i princippet benyttes efter behov.
 

Copyright  ©  2001 - 2010 SilentQ  ®  SE/CVR: 26319269