SilentQ, CQ Produktionsstyring, MPS, CRM, ERP, Lagerstyring, Tidsregistrering, Kasseterminal
Forside    Funktioner    Opdatering    Referencer    Sitemap    Priser    Kontakt     
Specifikationer for CQ-vision!
System
CQ kan benyttes på Windows 98 udg. 2, ME, Windows 2000, XP,  Vista og Windows 7.
Systemet er bygget over Microsofts professionelle database Visual Fox Pro, der bl.a. blev benyttet til at styre logistikken i ørkenkrigen. Databasen er specielt kendt for hurtighed. Databasen kan indeholde 1.000.000.000 poster pr. tabel og er ellers kun begrænset af harddiskens størrelse.

Generelt
CQ leveres med skabeloner for virksomhedsstyring.
Der leveres forslag med gruppeopdeling og hierarki af dokumentationen, så alle kan finde alle dokumenter.
Forslag til hierarkisk opbygning af varelageret.
CQ kan indeholde 1 milliard poster i hver tabel.
Ubegrænset antal vinduer åbnet på en gang.
Systemansvarlig kan sætte påmindelser om backup-interval.
Automatisk genfinding af systemdatabase ved maskinnedbrud og geninstallation.
Kolonnebredde og position kan reguleres og gemmes individuelt for hver arbejdsstation.
Sekventiel backup til rekonstruktion af alle data til ethvert tidspunkt.
Poster eller felter vælges med venstre museklik.
Yderligere informationer fås med højre klik.
Dobbeltklik aktiverer.
Søgefunktioner overalt i tabeller ved højreklik på det enkelte kolonnehoved.
Hjælpefunktion aktiveres med F1 og er relateret til det vindue, der arbejdes i.
Hjælp til hjælpen aktiveres med F1 i et hjælpevindue.

Brugere og rettigheder
CQ kan benyttes af registrerede brugere, der alle har fået defineret adgangsrettigheder til relevante dele af systemet.
Registreringen af brugere foretages af systemansvarlige, eller brugere, der har fået rettigheder til  det. "Masterpassword", udleveret af SilentQ, giver altid adgang til hele systemet.

Produktion
Produktionsordre kan genereres direkte fra salgsordren. Slutdato på produktionsordre influerer på salgs- og indkøbssituation:
Print af alle kunder til produktionsordrevarer.
Dokumenter kan tilknyttes produktionsordren.
Produktionsordre printes med stregkode for prod.nr., producent + prod.nr., + arbejdsprocesnr. således at tidsregistrering kan foregå på ordre-, underleverandør og arbejdsprocesniveau. Produktionsordre med stregkode kan printes direkte fra salgsordren. 
Tidsregistrering kan desuden foregå ved at medarbejderen læser sine initialer ind på terminalen. Derved beregnes hvilke produktionsordrer medarbejderen kan tilbydes. Der klikkes på et af tilbuddene, hvorefter arbejdet startes. De tilbud medarbejderen får er automatisk ordnet og prioriteret i henhold til produktionsplanen.
Der kan forekomme flere producenter (underleverandører) på en produktionsordre.
Print af frasamlingslister til produktion.
Historiske produktionsordrer med søgefunktioner og datofiltrering.
Arbejdsprocesser tilknyttes "default" ressourcer, der kan ændres ved generering af produktionsplan. Ressourcer kan angives som samtidige eller mulige. Hvis ressourcer angives som "mulige" vil de blive sat ind så snart de er ledige. Forsinkelser kan angives for en arbejdsproces til f.eks. transport og tørretider. Overtid indsættes ganske enkelt ved at trække i dagtiderne.

Netværk
CQ kan installeres på netværk med et ubegrænset antal arbejdsstationer og database på server.
Installationen foregår enkelt ved at ”pege” på den fælles databasefolder.
Central opdatering vha. distribueret exe fil.
Adgang til Internettet fra leverandør- og kundedatabase.
Post til kundegrupper via Outlook og Internet.

Dokumentstyring og Q-Doc
Alle dokumenter samles i en database, i grupper. Der kan linkes overalt i CQ til de registrerede dokumenter/filer.
Alle former for filer kan tilknyttes og åbnes i det program, det blev skabt i, ved at højreklikke på musen.
Billedfiler registreres med et minibillede, der kan ses når filerne "scrolles" igennem. Ved højreklik ses billederne i stor størrelse i virkelige format. Desuden zoomfunktioner.
Registrerede dokumenter kan backupsikres sammen med eller separat fra det totale databasesystem, således at manglende eller defekte dokumenter/filer kan genskabes ved klik på en knap
Filnavne søges og filtreres ud fra mange kriterier og omdøbes eller slettes i dokumentstyringen.
Q-Docer et hierarkisk system til arkivering og flytning af filer og dokumenter. Hierarkiet kan have tilknyttede keywords til søgning. Dokumenter/filer kan linkes og arkiveres i flere hierarkiske sammenhænge.
I Q-Doc kan dokumenter og filer kopieres til en vilkårlig valgt folder. Der kan oprettes en ny version af dokumentet, der så får tilknyttet et fortløbende nummer til filnavnet.. Der er derfor mulighed for automatisk at generere dokumentudviklingshistorikken. Dette er velegnet til udvikling.

Medarbejdere
Database til registrering af ansatte med stamdata, ansættelsesforhold og billede. Printning af visitkort og stregkodekort. Dokumenter fra dokumentstyringen kan tilknyttes hver enkelt medarbejder.
Medarbejdere tilknyttes en ugeplan, ferie, FF dage  samt minutfaktor.

Systemopsætning
Opsætning til superbruger. Visning af tip. Printning til Fax. Datoopsætning.
Overordnede procentsatser for kontantrabat, std. moms., std. kreditdage, std. vejledende pristillæg, salgspristillæg, minimum salgspris.
Valgfrie nummerserier på alle elementer undtagen fakturanummer, hvor kun startnummeret angives.
Backup af tabeller og dokumenter. Tabellerne backupsikres fortløbende, således at ethvert tidspunkt kan rekonstrueres.
Netværk og tilknytning til databaser kan udføres af firmaet selv ved simpelt valg af datafolder.
Påmindelser om at backupsikring og tabeltest. Værktøjer til tabelbearbejdning bl.a. kopiering fra tabel til tabel.

Personligt setup
Opsætningsdata for hver bruger registreres og gemmes individuelt.

Inventardatabase
Varer fra lager kan overføres til inventar og værdiberegnes.

Leverandører
Leverandørdatabase med E-mail og WWW adresse, der åbnes med højreklik i CQ.
Oversigt over varemodtagelse, varer i ordre, samt udgiftskonti.
Dokumenter tilknyttes leverandørerne i vilkårligt antal.
Alternative leverandører kan tilknyttes med rabatprocenter og der kan importeres regneark med priser, der kan indlæses i CQ. Der kan tilknyttes flere attentionpersoner.

Indkøb
Automatisk, datobestemt generering af indkøbsbehov ved klik på knap. 
Varebehov kan overføres direkte til produktion eller indkøbskladde efter vurdering og gennemsyn af varesituation, der vises samtidig med bestillingsantal.
Indkøbsordrer kan E-mailes direkte, eller printes ud til FAX eller brev.
Hvis vare ikke er modtaget til tiden kan rykker eller E-mail afsendes fra CQ ved klik på knap.
Dokumenter kan tilknyttes indkøbsordrer.
Ved varemodtagelse angives det modtagne antal, der efterfølgende overføres direkte til lageret.
Ved betaling ved modtagelse, kan lagerpriser efter ønske opdateres. Det betalte beløb overføres automatisk til regnskabet og kan ses i lagerstatistikken.
Historiske varemodtagelser kan markeres som betalt hvorved beløbet overføres til regnskabet.
Tidligere indkøbsordrer kan kopieres til nye indkøbsordrer (når det samme indkøb gentages jævnligt).

Q-variant, nummersystem
Q-variant er et system til systematisk opbygning af varelageret. Det eliminerer brugen af traditionelt problematiske nummersystemer.
Ved hjælp af et hierarkisk opbygget navnesystem, defineres de varer, der ønskes i systemet. Varen  oprettes direkte og nummeret genereres automatisk.
Specielt når det drejer sig om salgsvarer med mange varianser, er det en stor fordel at benytte Q-Variant, da selv den nyansatte sælger nu kan finde alle varer.
Ved kundedefineret salg kan Q-variant under samtalen med kunden, benyttes til at ”bygge” varen op, for til sidst at generere og sætte den i produktion.
Produktionsstyklister kan opbygges direkte fra Q-variantsystemet, hvor varerne ved oprettelse med det samme tilknyttes en stykliste under en anden vare. Hver vare kan desuden oprettes vha. en skabelon, hvor de mest trivielle data allerede er skrevet ind..

Lager

Alternative leverandører
Der kan angives et vilkårligt antal alternative leverandører til hver varepost.

Søgning efter varer
Søgesystem på varenr, varetekst, lagerbeholdning, varegrupper, leverandørnumre,
Varenumre kan desuden findes ved hjælp af Q-variant i lagertabellerne.
Der kan søges og markeres varer ved hjælp af stregkodescanner i både eget og leverandørens varenr.

Lageroptælling
Ved lageroptælling kan varen søges vha. stregkodescanner. Når varen er fundet, dukker et felt op hvor varens lagerbeholdning angives. Uden stregkodescanner skrives varenr. ind.

Varemarkering
Varemarkeringsværktøjer for overførsel af markerede varer til det vindue lageret blev kaldt fra. Eks. varer til styklister, indkøbs- og salgsordrer. Markering af varer med produktions- og salgsstyklister samt varer med serienumre.

Vareversioner
Når en enhed i en produktionsvare ændres, fjernes eller tilføjes, er produktionsvaren ikke den samme længere. Fra CQ kan der genereres en ny version af enheden og man kan bede CQ om at erstatte den gamle enhedsversion med den nye overalt hvor enheden indgår. Man kan også bede CQ om at generere en ny version af alle de produktionsvarer, hvor enheden indgik. Når der genereres nye versioner, beder systemet automatisk om en beskrivelse af hvad versionsændringen bestod af. Derved bibeholdes historikken og den fremgår i en liste, hvor alle ændringer på en produktionsvare kan ses, når der slås op på varen.

Salg- og produktionsstyklister
Salgs- og produktionsstyklister åbnes ved tryk på en knap. Styklisterne kan efterfølgende igen åbnes ud til yderste niveau. Styklister genereres let ved at markere varerne i lagerdatabasen efterfulgt af overførsel med varemarkeringsværktøjet. Salgsstyklisten enheder følger automatisk med når en vare sælges -> det hele huskes!

Arbejdsprocesser
Enhver vare kan markeres som en arbejdsproces. Derved trækkes den ikke fra lageres og prisberegningen foregår vha. prisfaktor og minutter. Arbejdsprocesser der indgår i en produktionsstykliste, vil blive skrevet ud med stregkode i produktionsordren

Dokumenter
Hver vare kan tilknyttes et vilkårligt antal dokumenter eller filer, der alle åbnes med højreklik i de programmer hvor de blev skabt.

Eksport og import af varer
Alle CQ systemets data kan overføres til harddisken på en bærbar computer med et klik når sælgerne tager i byen. Hvis der oprettes varer, ved eks. kundespecifikt salg på den bærbare computer, kan disse eksporteres til den hjemlige database, når sælgeren kommer hjem (og det kan hans salgsordrer selvfølgelig også!).

Udprintning
CQ kan gemme udprintningslister til alle formål. Hvis nogle varer er markeret, kan markeringen gemmes. Dette benyttes bl.a. til udprintning af prislister.
Købs-, vejledende, salgs- og min. salgspriser udprintning.
Der kan printes til lister og flere forskellige labels med stregkode til prismærkning.
Salgs- og produktionsstykliste print.

Varesituation
Varesituationen viser varens øjeblikkelige situation. Hvor mange der er i indkøbskladden, i indkøbsordrer, under produktion, hvor mange der skal bruges i produktionen, hvor mange der er solgt og hvor mange der rent faktisk mangler. Lagersituationen for en vare kan beregnes på alle ønskede datoer.

Prisberegning
Foregår automatisk hver gang man ønsker at give en vare en ny pris. Man kan vælge om beregningen skal benyttes eller ej. Prisberegningen er baseret på produktionsstyklisten, hvor der kan indgå både vareenheder og arbejdsprocesser.

Diverse
Varer kan overføres fra lager til inventar. Hver vare kan have et billede tilknyttet. Filtrering således at kun sidste version af en vare vises.
CQ viser alle steder, hvor en vare indgår. Det kan f.eks. være interessant ved indkøb eller salg. Varer til andre formål kan trækkes fra lageret.

Kunder
Alle former for dokumenter kan tilknyttes kunden.
Kundeengagement information med betalinger, udestående fordringer og regninger, der aldrig er blevet betalt.
Datobestemt journal ved kundekontakter.
Kundegrupper kan oprettes efter behov, til bl.a. udsendelse af information, salgsbreve osv. Kunder flyttes rund i grupper ved hjælp af "Drag and Drop". Kunden kan være tilknyttet et vilkårligt antal kundegrupper.
Import af kommadelimiteret tekst fra bl.a. Købmandsstandens CD.

Leveringsadresser
Der kan angives et vilkårligt antal leverings adresser til hver kunde. Aktuel leveringsadresse vælges ved salgsordre.

Post
Kunder til modtagelse af post kan vælges enkeltvist og fra grupper.
Automatisk fletning af navne og adresser til adressefelt i Word dokument.
E-mail udsendelser med vilkårligt antal vedhæftede dokumenter eller filer.
Adresselabel print til konvolutter.
Kontrol af udsendelser, så kunderne ikke modtager den samme post flere gange.

Tilbud og salg
Tilbud- og salgsordrer oprettes med valg af kunde, prisgruppe, rabat, valuta og vare. Standard salgstekster overføres automatisk.
Afgivet tilbud overføres direkte til salgsordre ved kundens godkendelse.
Prisgruppe og evt. rabat kan angives individuelt til kunden ved klik på knap.
Vare søges direkte i varelager, eller ved hjælp af Q-Variant.
Foreløbigt print af tilbud og salg.
Salgsordrer kan tilføjes tekst til hver post og hele salgsordren kan tilføjes overordnet tekst.
Beregning af varesituation - røde tal angiver de varer der skal tages aktion på!
Produktion og indkøbsordre kan oprettes direkte under salget.
Virksomheder der producerer kundespecifikt kan udskrive salgsordren med stregkode til brug i produktionen.
Salgsordre oprettet på en bærbar computer ”i marken” kan eksporterer til virksomhedssystemet sammen med eventuelle eksternt oprettede varer.
Dokumenter kan tilknyttes tilbud- og salgsordrer
Under salget ses kunderelationer og varesituation ved få klik.
Kontantsalgsterminal med automatisk træk fra lageret.

Vareafsendelser
Print af komponentliste med afkrydsningsfelter. Overordnet tekst til modtager.
Dokumenter kan tilknyttes.
Varer der skal afsendes fremstår med rød skrift.
Ved afsendelser genereres faktura automatisk.

Lagerstatistik
Lagerstatistikken angiver værdier for lager, inventar, returnerede varer, indkøb, produceret, reguleret, diverse, solgt, til produktion, prisændringer og udligninger.
Kurver over pris- og lagerændringer i datointerval.

Salg fra lager og produktion
Ved afsendelse af varer ifølge salgsordre oprettes faktura automatisk.
Faktura kan printes eller sendes med E-mail. Ved for sent betaling printes eller E-mailes rykker.
Når en faktura markeres som betalt overføres beløbet automatisk til regnskabet, hvor det efter gennemsyn kan bogføres.
Fakturaen kan eksporteres til kommadelimiteret fil, således at et eventuelt bogholderisystem kan importere CQ fakturaen. Strukturen på ”faktura filen” kan printes ud.
Kundebetalinger, ubetalt gæld, overskredet betalingsdato og totalbetaling ses for hver kunde.

Regnskab
Regnskabet er meget enkelt og baseret på Indtægter og udgifter samt kontonumre til placering af posterne. Et omfattende filtersystem kan isolere poster i datointervaller, ikke bogførte, momsangivet, på kontonumre, bilagsnumre, fakturanumre, leverandørnumre og varenumre. Filtrene kan opbygges som ønsket og giver dermed muligheder for beregning af veldefinerede indtægter og udgifter.
Fejlposteringer findes ved hjælp af grafik hvor afvigelser let opspores.
Kontisum ses sammen med budgettal. Overskridelser er røde.
Momsudskrifter til Told & Skat + skattevæsen.
Data til regnskab kan hentes i varebeskrivelse.

Opgavestyring
Q-Rapport indeholder en database for firmaopgaver. Når en ny opgave opstår ved eks. kundehenvendelse eller i produktionen, oprettes en rapport, hvor melderen og den der skriver rapporten ind angives. En ansvarlig udpeges og efterfølgende er det den person, der relateres til. Rapporten påføres en deadline og når deadline overskrides vil den ansvarlige blive mindet om opgaven hver gang CQ åbnes.
Den ansvarlige kan uddelegere opgaven til andre, der ved at åbne Q-Rapport kan se, hvilke opgaver de skal udføre.
Q-Rapport benyttes også ved vareversionsændringer, hvor der ofte tilknyttes opgaver.
Q-Rapporter yderst velegnet, når en virksomhed skal ISO godkendes.

Til top ►