SilentQ, CQ Produktionsstyring, MPS, CRM, ERP, Lagerstyring, Tidsregistrering, Kasseterminal
Forside    Funktioner    Opdatering    Referencer    Sitemap    Priser    Kontakt     
Vilkår for anvendelse af CQ!
Når CQ-vision installeres skal nedenstående vilkår accepteres. Vilkårene er stort set de samme, som ved installation af for eksempel et  Microsoft program.
_____________________________________________________________________________

CQ-vision (Control quality) fra SilentQ er ophavsretsligt beskyttet. Al uautoriseret benyttelse, reproduktion og distribution af programmet, eller dele deraf, er ulovligt og vil blive retsforfulgt.

SilentQ påtager sig intet ansvar for brugen af programmet, herunder det arbejde og de beslutningsprocesser programmets afvikling måtte medføre.
SilentQ kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskade som fx tab af forventet indtjening, tab af avance, goodwill, eller skade på licenstagers øvrige data eller databaser, eller tab af enhver anden type forretningsmæssig afbrydelse, som måtte opstå ved brug af softwaren eller mangelfuld/utilstrækkelig præstation ved softwaren.
Ovennævnte ansvarsfraskrivelse gælder ligeledes et produktansvar, i det omfang ufravigelige lovbestemmelser ikke er til hinder for en sådan fraskrivelse.
SilentQ er ikke ansvarlig for fejl og mangler i softwaren eller i det omfang disse er forårsaget af eksterne faktorer herunder anden software eller produkter. Desuden er SilentQ ikke ansvarlig for integration af - eller interaktion mellem softwaren og licensaftagers eget udstyr og softwaremiljø. SilentQ påtager sig intet ansvar for at softwaren er kompatibel med nye versioner, opdateringer m.v. af tredjepartssoftware.
 
Copyright  ©  2001 - 2010 SilentQ  ®  SE/CVR: 26319269